news news news news news news news
Partnerzy

Comfort Glass jest członkiem-założycielem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Szyb Zespolonych, które zostało powołane do życia w 2007 roku i zrzesza niezależnych producentów szyb zespolonych. Celem tej organizacji jest m.in. utrzymanie wysokiej jakości szyb produkowanych przez członków Stowarzyszenia, z czym związana jest bieżąca kontrola procesów produkcyjnych przez audytorów Stowarzyszenia, wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia, reprezentowanie producentów niezależnych wobec instytutów naukowo-badawczych, mediów, organów samorządowych i państwowych, wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego standardów jakościowych, organizowanie szkoleń dla jego członków oraz integrowanie środowiska producentów szyb zespolonych. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem została w firmie Comfort Glass wdrożona Zakładowa Kontrola Produkcji, co umożliwiło znakowanie szyb znakiem CE. [www.polskieszyby.pl]

W 2007 roku Firma Comfort Glass zgłosiła swój akces do programu GLASMAX, który jest realizowany z inicjatywy i przy wsparciu firmy GUARDIAN. Ma on na celu wprowadzenie na rynek wysokiej jakości szyb zespolonych pod markš GLASMAX. Program zakłada, że zrzeszone w nim firmy produkują swoje wyroby w oparciu o wyselekcjonowane komponenty wysokiej jakości, wykorzystując przy tym nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Efektem zamierzonym tych działań są produkty o wyższych niż przeciętne własnościach użytkowych, rekomendujące je do zastosowań w wysokiej klasy stolarce otworowej. [www.glasmax.pl]

Comfort Glass jest od 1993 roku członkiem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, uczestnicząc aktywnie w jej działaniach, poprzez m.in. udział w misjach handlowych krajowych i zagranicznych, szkoleniach organizowanych przez Izbę i spotkaniach formalnych i nieformalnych jej członków. Od wielu lat Romuald Sobieralski jest wybierany do władz Izby a obecnie już II kadencję pełni funkcję Prezydenta Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dzięki kontaktom wynikającym z przynależności do Izby firma Comfort Glass ma możliwość analizować bieżącą sytuację gospodarczą w regionie i w Polsce oraz prognozować zmiany i trendy w życiu gospodarczym. [www.kiph.com.pl]

copyright 2010-2014: TopDrive Maciej Raczewski - Wszelkie prawa zastrzeżone